Kody sieciowe pomoc Drukuj

Kody sieciowe:
Ogólne *#21# (dzwoń) - informuje czy jest włączone bezwarunkowe przekierowanie połączeń
*21*numer telefonu# (dzwoń) - aktywacja bezwarunkowego przekierowania połączeń
#21# (dzwoń) - deaktywacja bezwarunkowego przekierowania połączeń
*#30# (dzwoń) - informuje czy jest aktywny CLIP
*#31# (dzwoń) - informuje czy jest aktywny CLIR
#31# + numer telefonu (dzwoń) - na wyświetlaczu osoby do której dzwonisz nie pojawi się Twój numer
*31# + numer telefonu (dzwoń) - na wyświetlaczu osoby do której dzwonisz pojawi się Twój numer
*#43# (dzwoń) - stan usługi rozmów oczekujących
*43# (dzwoń) - aktywacja usługi rozmów oczekujących
#43# (dzwoń) - deaktywacja usługi rozmów oczekujących
*#61# (dzwoń) - informuje czy jest aktywne przekierowanie gdy nie odbieramy
*61*numer telefonu# (dzwoń) - aktywacja przekierowania gdy nie odbieramy
#61# (dzwoń) - deaktywacja przekierowania gdy nie odbieramy
*#67# (dzwoń) - informuje czy jest aktywne przekierowanie gdy nasz numer jest zajęty
*67* numer telefonu# (dzwoń) - aktywacja przekierowania gdy nasz numer jest zajęty
*67# (dzwoń) - deaktywacja przekierowania gdy nasz numer jest zajęty

T-Mobile (ERA)
*100# dialogowe zarządzanie kontem
*101# sprawdzenie stanu i terminu ważności konta
*102# sprawdzenie stanu minut bezterminowych – erajednostek
*103*1# sprawdzenie stanu pakietu „SMS-y i MMS-y za grosze” (zakupionych przez *123*1*1#)
*103*3# sprawdzenie stanu pakietu minut terminowych (zakupionych przez *106#, *122*21#, *122*6#, *125*4#)
*103*4# sprawdzenie stanu środków w promocji „Złotówki do sieci Era” (kwota przyznawana po zakupie startera i kolejnych doładowaniach)
*106# włączenie promocji „Mega Doładowanie” – pakiet 100 minut na połączenia do Ery i na stacjonarne;
*111*kod# doładowanie telefonu kodem
*122*1# zakup pakietu 25 minut (0,29 PLN/min) do Ery i na stacjonarne – erajednostek ważnych bezterminowo Tak Tak Happy 7,25 PLN
*122*21# zakup „Pakietu lojalnościowego” – 150 (0,14 PLN/min) minut do Ery i na stacjonarne; ważny 30 dni; koszt 21 PLN
*122*6# zakup pakietu 30 minut (0,20 PLN/min) do Ery i na stacjonarne; ważny 30 dni; koszt 6 PLN
*123*1*1# zakup pakietu 600 SMS-ów (0,01 PLN/SMS) wymiennych na 100 MMS-ów (0,06 PLN/MMS) do Ery; ważny 30 dni; koszt 6 PLN
*125*2# włączenie usługi „Godzina za Grosze” – taryfikacja 0,99 PLN/h do Ery Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak 2 PLN + 1 PLN/m-c
*125*3# wyłączenie usługi „Godzina za Grosze” Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak
*125*4# zakup „Pakietu minutowego” – 20 (0,30 PLN/min) lub 40 minut (0,15 PLN/min) ważnych 30 dni Nowy Tak Tak 6 PLN
*127*1# włączenie usługi „Bonus Tak Tak” Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak 1 PLN/m-c
*127*2# wyłączenie usługi „Bonus Tak Tak” Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak 1 PLN/m-c
*129# sprawdzenie listy numerów w usłudze „Numerki za grosze” (możliwe 1× na godzinę)
*129*1*nr_tel# włączenie usługi „Numerki za grosze”; możliwe 3 numery Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak 4 PLN/m-c
*129*2*nr_tel# wyłączenie usługi „Numerki za grosze” dla nr_tel
*132*1*1# włączenie możliwości odbierania MMS
*132*1*2# wyłączenie możliwości odbierania MMS
*132*2*1# włączenie GPRS
*132*2*2# wyłączenie GPRS
*132*5*1# włączenie roamingu
*132*5*2# wyłączenie roamingu
*132*7*1# zakup pakietu „Łącz się za darmo – 5MB” Tak Tak Happy, Nowy Tak Tak, Tak Tak Hot 5 PLN/m-c

Orange
*124*# (dzwoń) - informacja o stanie konta (POP)
*555 (dzwoń) - seksowny głos kobiety informuje nas o naszym numerze telefonu
*123*numer telefonu# (dzwoń) - jest to sekwencja którą należy wstukać, aby połączyć się podczas korzystania z roamingu (POP). (POP)
*124*numer telefonu# (dzwoń) - prawdopodobnie to samo co wyżej.

Plus
100*2601# (dzwoń) - włącza EBOK-USSD (przydatne informacje na temat sieci)
*100*7467587# (dzwoń) czyli *100*SIMPLUS# (dzwoń) - włącza EBOK-USSD dla użytkowników SIMPLUSA
*101*11# (dzwoń) - aktywacja roamingu (SIMPLUS)
*101*00# (dzwoń) - deaktywacja roamingu (SIMPLUS)
*111*numer tel. z prefiksem międzynarodowym# (dzwoń) - inicjowanie połączeń w roamingu (SIMPLUS)
*105*10# (dzwoń) - zmiana języka komunikatów na polski
*105*20# (dzwoń) - zmiana języka komunikatów na angielski
*122*11# (dzwoń) - aktywacja poczty głosowej
*122*00# (dzwoń) - deaktywacja poczty głosowej
*122# (dzwoń) - sprawdzenie statusu poczty głosowej
*123*telekod# (dzwoń) - zasilanie konta SIMPLUS
*123*telekod*numer tel.# (dzwoń) - zasilanie konta SIMPLUS innemu użytkownikowi
*125# (dzwoń) - pokazuje datę ważności dla połączeń wychodzących
*147#(dzwoń) - sprawdzanie taryfy
*102*11*48 numer tel.#(dzwoń) - wprowadzenie numeru dla usługi SWOJAKI - Tańsze połączenia
*107*11*48 numer tel.# (dzwoń) - wprowadzenie numeru dla usługi SWOJAKI - Tańsze SMS-y
*102*00*48 numer tel.#(dzwoń) - usunięcie numeru dla usługi SWOJAKI - Tańsze połączenia
*107*00*48 numer tel.# (dzwoń) - usunięcie numeru dla usługi SWOJAKI - Tańsze SMS-y
*102# (dzwoń) - wyświetlenie listy numerów dla usługi SWOJAKI - info na ekranie tel.
*107# (dzwoń) - wyświetlenie listy numerów dla usługi SWOJAKI - info przesłane SMS-em.
*101*11*02#(dzwoń) - aktywacja pakietowego przesyłania danych GPRS (aby aktywować trzeba mieć wyłączony roaming) *101*00*02#(dzwoń) - deaktywacja pakietowego przesyłania danych GPRS
*101#(dzwoń) - sprawdzenie aktywowanych dodatkowych usług

Heyah
*109*telekod# (dzwoń) - zasilenie konta
*108# (dzwoń) - informacja o stanie konta
*110*1# (dzwoń) - aktywacja poczty głosowej
*110*2# (dzwoń) - deaktywacja poczty głosowej
#002# (dzwoń) - zawieszenie przekierowań poczty głosowej
*002# (dzwoń) - odwieszenie przekierowań poczty głosowej
Zmiana hasła poczty głosowej - wysłać sms-a na numer +48888001111 o treści #XXXX(gdzie XXXX to cztery cyfry nowego hasła)

Sami Swoi
*122*11# (dzwoń) - aktywacja poczty głosowej
*122*00# (dzwoń) - deaktywacja poczty głosowej
*122# (dzwoń) - sprawdzenie statusu poczty głosowej
*123*telekod# (dzwoń) - zasilanie konta Sami Swoi
*125# (dzwoń) - pokazuje datę ważności dla połączeń wychodzących
*105*10# (dzwoń) - zmiana języka komunikatów na polski
*105*20# (dzwoń) - zmiana języka komunikatów na angielski

Play
##002# - wyłączenie poczty głosowej
*102# - stan dodatkowych minut
*101# - stan konta
*100*14-cyfrowy kod doł.# - uzupełnienie konta


Poprawiony: piątek, 20 grudnia 2013 18:25